HAKKIMIZDA

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58’inci maddesi uyarınca, 29 Temmuz 2010 tarih ve 27656 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle kurulmuştur.

Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversitenin Yönetim Kurulu olup Harcama Yetkilisi Rektör’dür. Üniversitemiz Döner Sermaye Saymanlık görevi Erzincan Defterdarlığı, Erzincan Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.