İÇ KONTROL

İÇ KONTROL STANDARTLARI

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

KOS-1 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

1.1 Ulusal Etik Mevzuat Listesi

1.2 Uluslararası Etik Mevzuat Listesi

1.3 Etik Değerler Bilgi Kaynakları Listesi Formu

1.4 İdari Düzenlemeler

1.4.1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

1.4.2 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

1.5 İş Akış Süreçleri

1.5.1 Gelen Evrak

1.5.2 Giden Evrak

1.5.3 Yıllık İzin

1.5.4 Hastalık İzni

1.5.5 Bütçe

1.5.6 Ek Ödeme

1.5.7 Danışmanlık Hizmeti

1.5.8 Avans-Kredi (Ön Ödeme) İşlemleri

1.5.9 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

1.5.10 Beyannameler

1.5.11 Taşınır İşlemleri

1.5.12 4734 Sayılı Kanun 22-D Maddesi İle Alımları

FR-251-IS-TAKIP-CIZELGESI

KOS-2 MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER

2-1 Misyon-Vizyon Bildirgesi

2-2 Organizasyon Şeması

2-3 Hassas Görevler

2-3-1 Hassas Görevler Broşürü

FR-293-Hassas-Gorev-Listesi-Formu

2-4 Hizmet Envanteri

2-4-1 Hizmet Envanteri Tablosu

2-4-2 Hizmet Standartları Tablosu

5-2 Personel Listesi ve Görev Dağılım Çizelgesi

KOS-3 PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

3-1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi

KOS-4 YETKİ DEVRİ

4-1 İmza Yetkileri Yönergesi

4-2 Standart İmza Devri Formu

4-3 Standart Yetki Devri Formu

2-RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

RDS-5 PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

RDS-6 RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

KFS-7 KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

7-1 Dokümanların-Kontrolü-Prosedürü

7-2 Kayıtların-Kontrolü-Prosedürü

KFS-8 PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ 

8-1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları 2019

KFS-9 GÖREVLER AYRILIĞI

KFS-10 HİYERARŞİK KONTROLLER

10-1 Hiyerarşik Kontroller

KFS-11 FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ

11-1 İkiz Görevlendirme Listesi

11-2 İkiz Görevlendirme ve Görev Devri Formu

KFS-12 BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

12-1 Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

BIS-13 BİLGİ VE İLETİŞİM

13-1 Müracaat, Öneri ve Şikayet Formu

BIS-14 RAPORLAMA

BIS-15 KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

15-1 Standart Dosya Planı

BIS-16 HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

16-1 Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Rehberi

5-İZLEME STANDARTLARI

IS-17 İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

17-1 İç Kontrolün Değerlendirilmesi

IS-18 İÇ DENETİM