VİZYON (ÖZÜLKÜ)

Üniversitemizin vizyonu ve ilgili yasalar doğrultusunda, yenilikçi, çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, topluma ve etik değerlere saygılı, çalışkanlık, doğruluk ve kaliteyi ilke edinmiş personeli ile döner sermaye gelirlerini artırıcı çalışmalar üreten ve elde edilen kaynakları en verimli şekilde kullanan bir Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olmaktır.