MİSYON (ÖZGÖREV)

Üniversitemiz misyonu ışığında, Döner Sermaye İşletmesinin idari, malî ve teknik işlerini, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanıp, yasal mevzuat ve işletmecilik ilkelerine uygun bir biçimde yürüterek, faaliyet alanlarımız kapsamında tüm birimlerimizce yapılacak döner sermaye işlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.